Home arrow Monumenten en Musea arrow Landskantorengebouw 1911
Landskantorengebouw 1911

Een in 1910-1911 tot stand gekomen Bestuursgebouw, genaamd Landskantorengebouw. Van overheidswege gebouwd onder toezicht van de Dienst Openbare Werken-Aruba, destijds een afdeling van het Departement Openbare Werken van Cura?ao. Volgens Hartog werden door de gezaghebber Beaujon zelf enkele werklui ingehuurd. Geheel vrijstaand gelegen op een perceel grotendeels begrensd door de samenkomst van Wilhelminastraat en de Zoutmanstraat. De goeddeels symmetrische gevels hebben een strenge horizontale en verticale ritmiek en een detaillering met invloeden uit het neoclassicisme. Op 10 september 1910 werd de eerste steen gelegd.

Ex Landskantorengebouw (zuidzijde) Ex- Landskantorengebouw  (noordzijde)

 

In het gezaghebbersjournaal van de toen nog waarnemend gezaghebber Hendrik Johannes Beaujon, staat op die datum gescheven: AHeden is de eerste steen gelegd van de in de Oranjestad gebouwd wordende nieuwe kantoorlokalen [...]. In den voorgevel heb ik ingemetseld een verzegelde flesch inhoudende een korte oorkonde luidende als volgt: In het journaal werden vijf regels voor deze tekst van de oorkonde gereserveerd; deze werden echter nooit ingevuld. Op zaterdag 25 maart 1911 wordt het gebouw geopend. Het landskantorengebouw lag destijds nabij de kustlijn van de Paardenbaai (in 1939 werd deze kustlijn kunstmatig veranderd). Het gebouw heeft vanaf 1929, toen Wagemaker de oude gezaghebberswoning en -kantoor aan de mariniers moest afstaan, enige tijd als gezaghebberskantoor dienst gedaan. Op de verdieping van het gebouw zaten de gezaghebber, de burgerlijke stand en het bevolkingsregister (tot 1934), alsmede de ontvanger. Beneden was het kantoor van de douane. Het gebouw heeft aan een veelheid aan burelen onderdak geboden; zo bevond zich in 1920 op de begane grond het postkantoor, de draadloze telegrafie (een hoge windmolen dreef de hiertoe benodigde dynamo aan) en het havenkantoor, boven zaten de ontvanger, de chef postkantoor, de ambtenaar van het openbaar ministerie, de burgerlijke stand, de scheepsmeter enz. Er werden verder tevens huwelijken voltrokken en rechtzittingen gehouden en er was daartoe een kleine raads- en rechtszaal.

Haven Oranjestad, rechts Landskantorengebouw 

In 1936 kwam de Openbare Gezondheidsdienst in dit gebouw. In recente jaren heeft het gebouw dienst gedaan als Archeologisch Museum, later bood het onder meer onderdak aan het Monumentenbureau Aruba en aan de Stichting Monumenten Fonds, Fundacion Desaroyo Comunitario en BUVO. Het gebouw heeft in de loop der tijd verschillende aanpassingen en wijzigingen ondergaan. Een in het oog lopende wijziging betreft de trappen naar de verdieping. Tegenwoordig bevindt deze zich aan de rechterkant van de galerij; lange tijd bevond zich aan de linkerzijde een hiermee spiegelbeeldig exemplaar. Deze trappen waren in oorsprong van hout. De buitenste travee?n van de verdieping waren open en maakten deel uit van de galerij; In hoofdlijnen is het gebouw ongewijzigd gebleven.
NB. De recente metalen hekwerken op de begane grond worden van bescherming uitgesloten.

Tekst: Monumentenbureau

 
< Vorige   Volgende >

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color