Home arrow Monumenten en Musea arrow Gerechtsgebouw
Gerechtgebouw

Op 3 maart 1936 werd dit toenmalige nieuwe BESTUURSGEBOUW geopend. Het geldt als het derde bestuursgebouw van Aruba, na het gezaghebbershuis en het landskantorengebouw aan de Zoutmanstraat. Het gebouw is nagenoeg oost-west geori?nteerd. Adres: Emanstraat 51

Gerechtsgebouw

In maart 1934 bleek het landskantorengebouw het gezaghebberskantoor niet meer te kunnen huisvesten. Van maart 1934 tot eind februari 1936 zetelde de eerste magistraat van het eiland in de winkel van B.J. (Brenchi) Arends. Ook het in 1936 geopende bestuursgebouw bleek al spoedig te klein. Een tekening van DOW dd. 20-VI-1936 betreft een uitbreiding aan de westzijde ten behoeve van het postkantoor. Inwendig aangegeven ruimtes voor de verschillende posthandelingen. Het is aannemelijk dat deze westelijke vleugel in 1936-1937 tot stand is gekomen. Het postkantoor moest na enkele jaren ook weer verdwijnen. In 1951 was het gebouw niet langer in staat het bevolkingsregister en de burgerlijke stand te huisvesten. AIn het bestuurskantoor bleef het passen en meten. Vreemde combinaties van diensten zag men soms in ??n vertrek tezaam. Op een gegeven moment was een deel van het domeinkantoor de openbare leeszaal. Op een ander tijdstip huisde de accountantsdienst in een hoek van de kamer, waar de rechterlijke macht zetelde. Toen de invoering van de Eilandenregeling in 1951 de bestuursdecentralisatie had mogelijk gemaakt, ontruimde gezaghebber Kwartsz de pasanggrahan en dit gebouw, hetwelk in 1942 als officierscantine en -verblijf was neergezet en na de tweede wereldoorlog als gouvernementslogeergebouw had gediend, kreeg zijn derde bestemming: het werd, na verbouwd te zijn, betrokken door de gezaghebber en gedeputeerden op woensdag 25 februari 1953, waarna de andere bestuurs- en eilandsdiensten volgden. De zuidelijke vleugel, waar de afdeling Financi?n zetelt, werd bijgebouwd. Het oude bestuurskantoor van 1936 bleef gereserveerd voor de landsdiensten en de rechterlijke macht.@ [Hartog 1953, p.345-346] De bouw is niet geheel volgens de ontwerptekeningen verlopen. De aanvankelijk geplande galerij aan de achterzijde (N) is nimmer uitgevoerd [vriendelijke mededeling Hubert Maduro]. Het gebouw is verscheidene keren uitgebreid. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd aan de noordoost-zijde een vleugel bijgebouwd; deze valt buiten de bescherming vanwege de monumentenverordening. Ook de latere uitbreidingen en doorbraken vallen buiten de bescherming.  

NB. De vensters en deuren zijn recentelijk vernieuwd. Deze vallen buiten de bescherming. Tegen de voorgevel bevonden zich boven de toegangen eenvoudige luifels van beton. Deze bevonden zich aan de linkerzijde (postkantoor) boven elk van de twee toegangen, alsmede boven de hoofdtoegang in het middendeel (rechtbank) en boven de toegang tot het gezaghebberskantoor. Voor de hoofdtoegang is recent een classicistische portiek op vier paar gekoppelde kolommen geplaatst. Deze valt nadrukkelijk buiten de bescherming. De brandtrap tegen de achtergevel van de middenbouw en de wijzigingen aan het nabijgelegen venster, vallen buiten de bescherming.

Tekst en foto: Monumentenbureau

 
< Vorige   Volgende >

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color