Home arrow Monumenten en Musea arrow Landsschool / Openbare Leeszaal
Voormalige Landsschool & Openbare Leeszaal

Een in oorsprong als schoolgebouw voor de eerste openbare lagere school van Aruba, destijds ook bekend onder de naam Landsschool, in eerste aanleg gebouwd in 1887-1888, naar een ontwerp van de Chef van het Bouwdepartement op Cura?ao, Antoine Martis (1837-1894), in een neoclassicistische stijl. Op de koloniale begroting van 1887 werd in de afdeling VI (Landsgebouwen) voor het schoolgebouw een bedrag van Fl. 8600 gereserveerd. Openbare Werken hield uiteindelijk een bedrag van Fl. 4240,70 over.

Voormalige Landsschool/Openbare Leeszaal (noordzijde) Voormalige Leeszaal in jaren 70 (zuidzijde) Voormalige Landsschool na restauratie (zuidzijde)

Op maandag 8 augustus legde G?erste de eerste steen. Reeds tijdens de bouw bleek het oorspronkelijke plan niet aan voldoende leerlingen gelegenheid tot het volgen van onderwijs te kunnen bieden. Tegen de zuidgevel van de oude hoofdbebouwing werd vrijwel tegelijkertijd een lokaal op vierkant grondplan en onder tentdak toegevoegd aan het plan.

Tegenwoordig is dit deel herkenbaar als tussenlid tussen de noord- en de zuidvleugel. Op 24 februari 1888 is de bouw voltooid en op maandag 5 maart 1888 werd de school geopend. De school had destijds overigens geen enkele sanitaire voorziening. Eerst in 1900 werden onder meester Johannes Scheurman de toiletten geplaatst. In het voorportaal van de noordvleugel werden toen ook de twee lavabo's geplaatst. Vanuit die tijd dateerde tevens het oude schoolhek. Omstreeks 1920-1922 werd bezuiden dit toegevoegde lokaal een tweetal eveneens op vierkant grondplan en onder tentdak ontworpen lokalen gebouwd. In hoofdlijnen vormen deze tegenwoordig het rechter - en linker deel van de zuidvleugel. Hiertussen, derhalve in het verlengde van het eerdere toegevoegde lokaal, bevond zich een terras met houten scheidingswand en onder lessenaarsdak. Een halfronde stoep met treden leidde naar dit terras. De landsschool werd niet later dan 16 december 1921 (gouvernementsbeschikking no.1328) Julianaschool genoemd en nadat deze verhuisde naar de Madurostraat, werd het gebouw in 1943 de Prinses Margrietschool genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden bij en tegen het gebouw allerlei onderkomens en facilitaire ruimtes voor militairen gebouwd en deed het geheel zo tevens dienst als kazerne voor de schutterij. Van eind 1953 tot medio 1955 werd het oude gebouw ingrijpend gerestaureerd en verbouwd tot Openbare Leeszaal en Boekerij. De restauratieplannen werden uitgewerkt door technisch ambtenaar Frans Spee van D.O.W. en de toenmalige bibliothecaris, Johan Hartog. De restauratie werd uitgevoerd door het aannemersbedrijf Ortis en Gonzalez. De wateropslagplaatsen onder de terrassen van de oude hoofdbebouwing - ten westen en oosten van het tijdens de bouw toegevoegde lokaal - die met springstof en houweel in de rots waren uitgehakt en waarbij men steunzuilen uitspaarde, werden gedeeltelijk leeggepompt en gebruikt als kelderruimten en opslagruimten. Bij de laatste recente functiewijziging in 1982 vond aan de westzijde op het oude terras bebouwing plaats. Deze uitbreiding is - hoewel niet storend aanwezig - van bescherming vanwege de monumentenverordening uitgesloten.    


Verder werd toen aan de zuidzijde een centrale portiek gebouwd, in stijl en vorm overeenstemmmend met die aan de noordzijde; het gebouw had vanaf dat moment twee hoofdingangen. Inwendig is het gebouw vrijwel geheel gewijzigd.

Adres: noordzijde:Wilhelminastraat 6; zuidzijde; Zoutmanstraat 9 

Tekst: Monumentenbureau

 
< Vorige

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color