Huisje Wild

Het in de tweede helft van de 19de eeuw door de handelaar Victor Wild gerealiseerde, nagenoeg vrijstaande STADSKUNUKUHUIS in traditioneel ambachtelijke bouwstijl tot stand gekomen, staat met de nok evenwijdig aan de oude Schelpstraat. Wild was koopman en scheepseigenaar en transporteerde, net als zijn buren Henriquez op Schelpstraat 36-38 en Ecury Schelpstraat 40-42, in- en exportgoederen (vriendelijke mededeling mevrouw Lucy Crozendijk-Wild).

Huisje Wild    HuisjeWild

De woning is in verschillende bouwstadia tot stand gekomen. Oorspronkelijk bestond het huis uit een kern onder een met oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak met ??n paar dakkapellen. De oude zolder heeft in de oostelijke geveltop - thans is deze inpandig door de aanbouw van de tweede zolder  - een oude deuropening met oude ijzeren scharnieren in de buitenmuur. De oude zolder was dus via de buitenzijde toegankelijk. Het oorspronkelijke zadeldak boven de oorspronkelijke kern is nog toegerust met oud-Hollandse dakpannen en een houten sporenkap bestaande uit rechte boomstammetjes. Bekend is dat dit soort boomstammetjes ook wel uit Venezuela werden ge?mporteerd. Zoals te doen gebruikelijk in de oude Arubaanse bouwtraditie zijn de kieren van het pannendak aan de binnen- en buitenzijde afgestreken met witte kalkpleister. De dakkapellen zijn nog deels van baksteen. Toepassing van baksteen komt nauwelijks voor op Aruba. Op Cura?ao was het gebruikelijker om voor het fijnere werk in de architectuur bakstenen toe te passen. Deze werden uit Nederland ge?mporteerd. De oude kern is in een later stadium aan de oostzijde uitgebreid. In een nog later stadium is op dit bouwvolume de nieuwe tweede zolder onder zadeldak geplaatst. Door toevoeging van deze tweede zolder kwam de oorspronkelijke oostelijke kopgevel met zolderdeuropening inpandig te liggen.Op een luchtkaart bij DOW die tussen 1954-1958 is gemaakt ziet men dat het tweede zolderdak g??n dakkapellen heeft. De vroegere bewoonster mevrouw Lucy Krozendijk-Wild geeft aan dat zij het huis met vier dakkapellen heeft gekend, twee op de oude zolder en twee op de nieuwe. Dit oudere dak zou dan v??r 1954 vervangen moeten zijn door het huidige dak zonder dakkapellen en is ouder dan vijftig jaar. Derhalve komt het voor bescherming in aanmerking. De zuidgalerij van de kern is in een vroeg stadium - tijdens of niet snel na de totstandkoming van de zuidgalerij - aan de westzijde met een bouwvolume verlengd. Opmerkelijk genoeg ontbreekt tegenwoordig een fog?n. In een nog later stadium, vermoedelijk in de eerste helft van de 20ste eeuw, is de zuidgalerij ook aan de oostzijde met een bouwvolume verlengd. Gezien de aanwezigheid van een (tweede) deuropening in de zuidwand van dit bouwvolume is het mogelijk dat het een openbare functie had, zoals een werk- of winkelruimte. Stadskunukuhuizen zijn vaker toegerust met een aangebouwde werk- en winkelruimte (zie Wilhelminastraat). Nader historisch onderzoek zou dit kunnen uitwijzen. Het woonhuis heeft aan de westzijde een klein erf met breukstenen erfafscheiding.

 
< Vorige   Volgende >

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color